COOKIES: Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. Rozumím
Místní pravidla

Časový limit pro hru: 4 hodiny a 40 minut

Pokud není uvedeno jinak, hra se řídí dle platných Pravidel golfu.

 • 1. Hranice hřiště
  • Hranice hřiště je definována bílými kolíky, bílými čarami, oplocením cvičné louky a elektrickými ohradníky. Elektrický ohradník označující hranici hřiště – jestliže hráčův míč leží na hřišti ve vzdálenosti nejvýše délky jednoho gripu hole od elektrického ohradníku vyznačujícího hranici hřiště na jamce č. 7, může hráč využít úlevu podle pravidla 16.1a – Kdy je úleva možná, pokud jako referenční bod použije místo, které je jednu délku hole od elektrického ohradníku a stejně daleko od jamky, jako je původní poloha míče.
 • 2. Vnitřní out
  • Při hře na jamce č. 1 je podél levé strany, mezi jamkami č. 1 a č. 18, umístěn vnitřní out vyznačený bílo-zelenými kolíky. Tyto kolíky jsou při hře na jamce č. 1 brány jako hraniční objekty. Při hře na jamce č. 18 jsou považovány za nepohyblivé závady podle pravidla 16.1b – Úleva pro míč v poli.
  • Při hře na jamce č. 11 je po pravé straně, mezi červenou trestnou oblastí a asfaltovou cestou, umístěn vnitřní out, vyznačen bílými kolíky.
 • 3. Nepohyblivé závady
  • Nepohyblivými závadami je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest: např. stavební součásti zavlažovacího odvodňovacího systému (víka postřikovačů, armaturní jímky, ochranné trubky elektrického vedení, jímky pro odvodnění, pražce lemující rybník a pískové pasti, odvodňovací strouhy neoznačené jako podélná vodní překážka. Odpadkové koše, lavičky, informační a reklamní systémy a jejich součásti, ploty, součásti elektrického a telekomunikačního zařízení. Čističe míčků, všechny cesty s umělým povrchem i štěrkovým a přiléhající kamenné a betonové příkopy. Stromy s opěrnými kůly nebo chráněné pletivem. Dřevěný přístřešek mezi jamkou 4 a 5. V těchto případech může hráč beztrestně zvednout a spustit míč v souladu s postupem předepsaným pravidlem 24/2b – Nepohyblivá závada.
 • 4. Bunkery
  • Okraj bunkeru, u červené trestné oblasti, na jamce č. 14 je určen dřevěným okrajem vodní překážky. Tento okraj není definován jako beztrestná úleva, tudíž hráč postupuje podle pravidla č. 19 – Nehratelný míč.
  • Kameny v bunkeru jsou definovány jako volné přírodní předměty a hráč postupuje dle pravidla 15.1a – Odstranění volného přírodního předmětu.
 • 5. Jamkoviště
  • Jamkoviště, sloužící jako jamkoviště pro jamky č. 9 a č. 18, není rozděleno na dvě samostatná jamkoviště. Tudíž hráč nemůže využít úlevu podle pravidla 13.1f – Povinná úleva od nesprávného jamkoviště.
 • 6. Abnormální stav hřiště a nedílné součásti
  • Za nedílnou část hřiště je považován klubový dům, terasa klubového domu a vodárna na jamce č. 14. Jestliže hráčův míč se dotýká nebo překáží v zamýšleném švihu, poté hráč postupuje podle pravidla 19 – Nehratelný míč.
  • Jestliže hráči míč na níže uvedených nepohyblivých závadách leží, dotýká se nebo jestli mu překáží v zamýšleném švihu, podle pravidla 16.1b – Úleva pro míč v poli smí využít beztrestnou úlevu. Jedná se o: dřevěný přístřešek mezi jamkami č. 4 a č. 5, víka postřikovačů, armaturní jímky, jímky pro odvodnění, odpadkové koše, lavičky a označení jamek.
  • Hráč nemá nárok na úlevu, když taková závada či stav překáží hráči pouze ve směru hry nebo když směr hry je zjevně neopodstatněný.
 • 7. Dropovací zóna
  • Jestliže je míč v červené trestné oblasti jamky č. 14, včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy:
   • Využít úlevu podle pravidla 17.1d – Úleva pro míč v červené trestné oblasti.
   • Jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně, které se nachází před červeným odpalištěm této jamky označená cedulí „drop zone“. Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle pravidla – 14.3 Spuštění míče v oblasti úlevy.
 • 8. Použití mobilního telefonu (mimo krizových situací) je na hřišti zakázáno. Určení trestu je v kompetenci rozhodčího.
 • 9. Motorové vozíky
  • Pokud není stanoveno jinak, jsou golfové motorové vozíky při turnaji zahajovaném cannon startem určeny pouze k převozu hráčů na vzdálenější jamky před startem.
 • 10. Postihy
  • Všichni hráči na hřišti a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů maršála v průběhu hry. V případě nerespektování jeho pokynů může být hráč potrestán penalizací, případně diskvalifikací či vyloučením z jamky/hřiště.
Hřiště
ZAVŘENO
1-9 / A
ZAVŘENO
10-18 / B
ZAVŘENO
19-27 / C
ZAVŘENO
Recepce
ZAVŘENA
Driving range
ZAVŘENA
Restaurace
ZAVŘENA