Podmínky soutěží

Podmínky soutěží

Následující Podmínky soutěže jsou platné jako další Poznámky v rámci pravidla 33-1 pro všechny soutěže pořádané pod záštitou ČGF, tj. které jsou uvedeny v Kalendáři akcí ČGF.

 • Upřesnění ohledně míče (poznámka u Pravidla 5-1)
  • a) Seznam vyhovujících golfových míčů Míč, který hráč používá, musí být uveden v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls) vydaném Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Trest za porušení podmínky – diskvalifikace.
 • Čas startu (poznámka u Pravidla 6-3a)
  • Pokud se hráč, připraven ke hře, dostaví na start do 5 minut po svém oficiálním startovním čase, přičemž okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace dle pravidla 33 7, je trest za pozdní příchod na start ztráta první jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. V soutěži Stableford se hráči od celkového výsledku odečtou dva body.
  • Trest při zpoždění větším než 5 minut je diskvalifikace.
  • Startovní listina vydaná na serveru ČGF je neoficiální. Hráči se často po vydání startovní listiny odhlašují, hra v neúplných skupinách není příjemná. Startovní listina se tedy po odhlášení hráče bude upravovat do úplných skupin, takže se čas startu některých hráčů může o 10 až 20 minut lišit od původního. Oficiální startovní listina bude vyvěšena v místě konání soutěže jeden den před zahájením soutěže.
 • Tempo hry (poznámka č. 2 u Pravidla 6-7)
  • Skupině bude měřen čas bude-li bezdůvodně ve zpoždění vzhledem ke startovacím intervalům následujících skupin. Překročí-li hráč od počátku měření 60 sekund na odehrání čipu, patu nebo „první rány ve skupině“ (včetně odpalů na jamkách s par 3), nebo překročí-li 50 sekund na odpal na jamkách s par 4 a 5 nebo je-li druhý či třetí na řadě na odehrání rány, bude považován za hráče se zpožděním. Hlavní rozhodčí určí a vyvěsí časový plán nebo časový limit na oficiální výsledkové tabuli. Zpoždění je definováno jako časová ztráta oproti předcházející skupině větší než je jeden startovní interval. Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se započítává i přesto, když skupina dožene zpoždění a dohraje v časovém limitu.
 • Trest za porušení Podmínky ve hře na rány
  • 1× zpožděn – ústní varování rozhodčího
  • 2× zpožděn – jedna trestná rána
  • 3× zpožděn – dvě trestné rány
  • 4× zpožděn – diskvalifikace
  • Pozn. (1) Hráč nebude upozorněn na to, že je měřen.
  • (2) Rozhodčí začne hráče měřit od momentu, kdy je na řadě, aby hrál.
 • Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (poznámka u Pravidla 6-8b)
  • Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí ji obnovit, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč nepřeruší hru okamžitě, musí být diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace dle pravidla 33 7.
  • Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.
  • Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.
  • Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
  • Obnovení hry: Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
  • Hráč může přerušit hru kdykoli, když se obává nebezpečí blesku.
 • Doprava
  • Hráči musí během stanoveného kola chodit pěšky.
 • Trest za porušení podmínky
  • Jamková hra – Po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
  • Hra na rány – Dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou 4 trestné rány. Pokud došlo k porušení podmínky mezi dvěma jamkami, trest se uplatní na následující jamce.
  • Soutěž Stableford – Od celkového výsledku se hráči odečtou za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky, dva body. Nejvyšší trest v jednom kole je odečtení 4 bodů.
  • Jamková hra nebo hra na rány – Používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo zjištěno porušení podmínky. V opačném případě musí být hráč diskvalifikován. (Výjimka: Transport může povolit pouze Soutěžní výbor.)
 • Neslušné chování
  • Soutěžní výbor je povinen nepřipustit k soutěži nebo z ní vyloučit hráče, jehož chování není v souladu se slušným jednáním, který nerespektuje jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně vůči soupeřům, spoluhráčům, pořadatelům, funkcionářům nebo obecenstvu (křičí, nadává, odhazuje hole, přemísťuje nebo poškozuje zařízení hřiště apod.), který je pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Mobilní telefony
  • Používání mobilního telefonu během hraní kola (rušení zvoněním, telefonování, volání rozhodčího k rozhodnutí, apod.) se trestá vyloučením ze soutěže. Výjimka je pouze pro přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví.
 • Výsledky soutěže – Soutěž uzavřena
  • Výsledky soutěže jsou oficiálně vyhlášeny vyvěšením výsledkové listiny na oficiální výsledkovou tabuli.