Provozní řád hřiště

  • Hra na hřišti se řídí golfovými pravidly schválenými RAGC v St. Andrews, Scotland, USGA a doplňující místními pravidly.
  • Před zahájením hry jsou hráči povinni se nahlásit na recepci.
  • Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
  • Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky.
  • Vstupovat a hrát na hřišti je povoleno pouze ve vhodné obuvi a oblečení (soft spikes).
 • Tempo hry
  • Časový limit hřiště je 4 hodiny a 40 minut.
  • Pokud dojde k opakovanému porušení tempa nebo nepřípustnému zdržování, může být hráč penalizován, vykázán z jamky/hřiště nebo být diskvalifikován (pravidlo 6–7), bez nároku na vrácení hracího poplatku.
 • Hřiště
  • Vzdálenosti na hřišti jsou měřené a označené barevnými kolíky:
  •  bílá – 200 m
  •  žlutá – 150 m
  •  červená – 100 m
  •  modrá – 50 m
  • Vypichujte na greenech stopy po dopadu míčku.
  • Vracejte drny po odpalech.
  • Neodhazujte cigaretové nedopalky.
  • Neprovádějte na odpalištích cvičné švihy.
  • Po odehrání z bunkeru upravte stopy hráběmi.
  • Nevjíždějte trolejemi na odpaliště.
  • Přísný zákaz hry s tréninkovými míči pod trestem vyloučení ze hry a zákazu vstupu na hřiště.
 • Motorové vozíky
  • Motorové vozíky smí řídit pouze hráči starší 18 let.
  • Žádáme hráče, aby se řídili značením určujícím směr, dráhu a pohyb motorových vozíků na konkrétních jamkách.
  • Není-li v blízkosti odpaliště nebo greenu cesta pro motorové vozíky, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 20 metrů od jednotlivých odpališť a greenů.
  • Na motorovém vozíku je povoleno jet maximálně dvěma osobám a převážet pouze výstroj těchto dvou osob. Nevjíždějte vozíky na odpaliště.
 • Odpaliště
  • Muži:  bílá – hcp 8,0 a nižší ,  žlutá – hcp 8,1 a 54
  • Ženy:  modrá – hcp 12,0 a nižší ,  červená – hcp 12,1 a 54 a děti pod 12 let