V zásadě nic nového, kromě zrušení omezení pohybu v rámci okresu.
Od pondělí 12. dubna tak na Golf Resortu Karlštejn můžeme přivítat hráče ze všech okresů celého světa 🙂

Zde je přehled všech pravidel, které zpracovala Česká golfová federace:
1. Turnaje – organizování kumulace osob nad 2 osoby je zakázáno.
2. Individuální hra – 2 osoby (rozestupy.)
3. Počet osob ve flajtu – 2 osoby (rozestupy).
4. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2
metry.
5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry.
6. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost
dodržovat rozestupy 2 m.
7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
8. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou
„vnitřní prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. WC ve vnitřní části budovy by mělo být při nastavení režimových opatření tolerováno.
9. Šatny, sprchy – zakázáno.
10. Indoory – zakázáno.
11.Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na
povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti
účelu pobytu.
12. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek. 13.Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v
provozovnách jsou zakázány. Kotázce inkasování plateb za fee je tedy třeba přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku, při prodeje občerstvení z prodejního okénka hlídat rozestupy 2 metry.
14. Spolková činnost – bylo přijato speciální ustanovení, které umožňuje konání voleb a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (rozestupy, testy, certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19 a max. 50 osob). Volby a zasedání nad 50 osob u spolků není možné, neboť nejde o zákonem uloženou povinnost.
15. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu.