1. Turnaje – do 50 osob ve stejném čase a místě povoleno – všichni prokazují zdravotní způsobilost (testy, očkování atd.).
2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy.)
3. Počet osob ve flajtu bez prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 2 osoby
(rozestupy).
4. Počet osob ve flajtu při prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 4 osoby
(rozestupy).
5. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2 metry.
6. Trénování individuální – totéž jako u driving range či individuální hry – 2 osoby bez testů, 4
osoby s testováním.
7. Trénování mládeže do 18 let v rámci výjimky – jsou povoleny tréninky organizované členskými subjekty ČGF (Kluby i Přidružené kluby), které zajišťují sportovní přípravu mládeže v rámci Tréninkového systému ČGF do maximálního počtu 30 osob, 15 m2 na osobu. POZOR na povinnosti – čestné prohlášení rodiče nebo test a kontrola, zda dítě nejeví klinické známky nemoci COVID 19 (od 6 do 18 let), tuto evidenci uchovávat 30 dní.
8. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat rozestupy 2 m.
9. Zájmové kroužky golfu dětských skupin do 18 let (stojící mimo působnost ČGF) – povoleno, uvnitř povoleno do počtu 3 + 1 s rouškami BEZ EVIDENCE, venku povoleno do počtu 3 + 1 BEZ ROUŠEK A BEZ EVIDENCE, venku v počtu 5 až 30 osob celkem povoleno s evidencí (od 6 do 18 let), evidenci uchovávat 30 dní (včetně údaje od kdy do kdy).
10. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou „vnitřní prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. WC ve vnitřní části budovy, např. u recepce není omezeno.
11. Šatny, sprchy – zakázáno.
12. Indoory – do 10 osob s prokázáním testování atd povoleno.
13. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na povinnost
ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti účelu pobytu.
14. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
15. Zahrádky – povoleno, při dodržování podmínek.
16. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, hlídat si rozestupy, dezinfekci,
roušky a informovat zákazníky.
17. Spolková činnost – lze konat volby a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny
podmínky (rozestupy, testy, certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19).
18. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo
zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu.