Potkali jste na hřišti tohoto malého ptáčka? Je to sojka obecná. Na hlavě má malou chocholku, jejíž pera zpravidla mají černé špičky. Vztyčuje ji při rozčílení. Obvykle se jako varování ozývá chraptivým „kšréé“, mňoukavým „pijé“. Zjara v hejnech zpívají sojky současně. Sojka je celoročně hájená.