Z důvodu havárie tělesa silnice II/116 bude omezen provoz na komunikaci mezi obcemi Hlásná Třebaň a Karlštejn.

V rámci opravy bude provedeno statické zajištění komunikace ve sledovaném úseku a statické zajištění železobetonové opěrné zdi.

1. Etapa – ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Termín: 2.11. – 15.11. 2022

Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/116 – III/11610 – III/11613 – III/10122 – III/11621 – II/116 přes obce Karlštejn, Srbsko, Bubovice a Mořina. Bude vedena obousměrně.