Veselé vánoce a šťystný nový rok Vám přeje

GOLF RESORT KARLŠTEJN
Telefon: +420 602 248 424
E-mail: recepce@karlstejn-golf.cz
Web: www.karlstejn-golf.cz