Ochrana osobních údajů - CZ

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

Tuto internetovou stránku zveřejňuje a provozuje společnost Golf Resort Karlštejn a.s., Běleč 272, 276 27 Liteň, IČO: 25797603, DIČ: CZ25797603, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 6114/MSPH, což jej jediný subjekt, který je oprávněn používat související práva duševního vlastnictví a osobní práva, zejména ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva a práva na obrázek, původně nebo v souladu s výslovným povolením. Každý prvek této internetové stránky, včetně, ale nikoli výhradně, loga, značky, designu, ilustrace, textů a názvů kapitol uvedený na těchto internetových stránkách nesmí být použit, reprodukován, modifikován, distribuován nebo půjčen jako vedlejší produkt bez našeho povolení nebo povolení příslušných stran.

Názvy značek, jež jsou uvedeny, byly zaregistrovány příslušnými vlastníky a jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. Obsah sponzorovaných reklam je rovněž chráněn zákony o duševním vlastnictví. Jako takové nesmí být tyto prvky použity, reprodukovány, modifikovány, distribuovány nebo půjčeny jako vedlejší produkt bez povolení příslušných vlastníků.

Při použití nebo přístupu k této webové stránce vyjadřujete své uznání a souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku. Společnost může tyto zásady kdykoli přezkoumat aktualizací tohoto sdělení a, použijete-li stránky po takové úpravě, znamená to, že souhlasíte se změněnými podmínkami. Kontrolujte prosím změny těchto podmínek používání pravidelně.

Osobní údaje

Tyto zásady by vám měly pomoci porozumět tomu, jak Golf Resort Karlštejn a.s., coby správce údajů (“společnost”) shromažďuje, používá a chrání informace, které poskytujete na naší webové stránce za účelem prezentace značky, jejích produktů a služeb.

Pokud prohlížíte tuto internetovou stránku, můžete obecně toto provádět anonymně bez poskytnutí jakýchkoli osobních informací. Existují však případy, kdy po vás můžeme osobní údaje chtít. Budeme například příležitostně provádět on-line průzkumy s cílem lépe porozumět potřebám a profilu našich návštěvníků. Můžeme navíc požadovat osobní údaje při vaší registraci k odběru doplňkových informací o našich výrobcích a službách, při odběru novinek, v soutěži nebo při zaslání dotazu.

E-mailové zprávy

Pokud nám poskytnete osobní informace a rozhodnete se připojit k e-mailovému seznamu, budete od společnosti a přidružených společností dostávat e-maily o aktualizaci výrobků, speciálních nabídkách, důležitých záležitostech a nových výrobcích. Pokud si nepřejete, aby vám byly e-maily zasílány, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu.

Použití osobních údajů

Osobní informace poskytnuté uživateli ve věku 18 let a více mohou být použity pro marketingové a propagační účely pouze společností a jejími dceřinými společnostmi a pobočkami. Společnost vaše osobní informace uvedené na této internetové stránce nepronajímá, neprodává ani jinak nedistribuuje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů požadovaných zákonem. Pokud nám poskytnete souhlas se sdílením vašich informací s jinými společnostmi, můžeme vaše informace sdílet se společnostmi, které nabízejí výrobky a služby, jež vás mohou zajímat. Tyto společnosti vás pak mohou kontaktovat přímo s nabídkami výrobků nebo vzorků, personalizovanými nabídkami a informacemi, nebo vás požádat o zpětnou vazbu k výrobkům a programům, které se domnívají, že by vás mohly zajímat. Snažíme se veškerými přiměřenými způsoby chránit důvěrnost vašich informací, společnost však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran.

Máte právo na přístup, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zprávy níže specifikovanému kontaktnímu místu.

Společnost si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto zásady, nebo jakékoli jiné zásady nebo postupy, a to kdykoli prostřednictvím odpovídajícího oznámení uživatelům své webové stránky. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na této webové stránce.

Můžeme sdílet statistické nebo souhrnné neosobní informace o uživatelích s inzerenty, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Tyto údaje se využijí pro úpravu obsahu a reklamy internetové stránky společnosti s cílem nabídnout našim uživatelům lepší zážitek.

Přenos osobních informací

V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

Google Analytics

Tato webová stránky používá Google Analytics, službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto webové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili vysokou funkčnost stránek. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili. Soubory cookie relace v počítači po zavření vašeho prohlížeče nezůstávají. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost.

Soubory cookie můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže odmítnete používání cookies na našem webu, budete odkázáni mimo náš web, protože naše stránky nelze bez těchto souborů používat.

Další informace týkající se podmínek použití cookies v rámci služeb společnosti Google najdete na

Jak Google využívá soubory cookie.